Adatkezelési tájékoztató

a www.babatermeszetesen.hu oldalon végzett adatkezeléshez

 1. Adatkezelő megnevezése

Maczkó Nóra (a továbbiakban: Adatkezelő)

Cím:                      1195 Budapest, Batthyányi u. 2. VII./23.

E-mail:                  maczkonora91@gmail.com

Honlap:            www.babatermeszetesen.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

–        az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.)

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-140046/2018

 1. Az ingyenes hanganyaghoz kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Amennyiben igénybe szeretné venni ingyenes relaxációs hanganyagomat, úgy az alábbi adatokat kérem el Öntől

 • név: erre az Ön beazonosításához van szükségem, kötelezően kitöltendő adat
 • e-mail cím: a kapcsolattartáshoz lesz szükségem rá, kötelezően kitöltendő adat, erre a címre fog érkezni a hanganyag

A fenti adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása az Infotv 5. § (1) a) pontja alapján.

Fent megadott adatait addig kezelem, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja. Ezt megteheti a maczkonora91@gmail.com címre küldött levelében vagy az 1. pontban megadott postacímre küldött postai küldeményben. Az itt megadott adatait nem továbbítom és nem készítek adatbázist belőlük.

 1. A csomagajánlatokra történő jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Amennyiben felkeltették érdeklődését az oldalon található csomagok és jelentkezni szeretne valamelyikükre, úgy ehhez az alábbi adatok megadására van szükség:

 • név: erre az Ön beazonosításához van szükségem, kötelezően kitöltendő adat
 • e-mail cím: a kapcsolattartáshoz lesz szükségem rá, kötelezően kitöltendő adat
 • telefonszám: szintén a kapcsolattartás érdekében kérem, ezt az adatot nem kötelező megadnia, azonban a telefonon történő kapcsolattartás sokszor hasznos és gyors lehet

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása az Infotv 5. § (1) a) pontja alapján.

Fent megadott adatait addig kezelem, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja. Ezt megteheti a maczkonora91@gmail.com címre küldött levelében vagy az 1. pontban megadott postacímre küldött postai küldeményben. Az itt megadott adatait nem továbbítom és nem készítek adatbázist belőlük, az adatok csupán a kapcsolattartáshoz és az ügyfélkapcsolat kialakításához szükségesek. Adatai megadásával egyidejűleg lehetősége van személyes üzenetet is hagynia számomra, természetesen a személyes üzenet tartalmát is bizalmasan kezelem. Az online üzenetküldési felület használatához a Felhasználónak el kell fogadnia a jelen Tájékoztatót.

 1. A kapcsolat oldalon megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Amennyiben felkeltették érdeklődését az oldalon található csomagok vagy magával a hipnózissal, tevékenységemmel kapcsolatos kérdése lenne, ill. amennyiben jelentkezni szeretne valamelyik foglalkozásra, úgy ehhez az alábbi adatok megadására van szükség:

 • név: erre az Ön beazonosításához van szükségem, kötelezően kitöltendő adat
 • e-mail cím: a kapcsolattartáshoz lesz szükségem rá, kötelezően kitöltendő adat
 • telefonszám: szintén a kapcsolattartás érdekében kérem, ezt az adatot nem kötelező megadnia, azonban a telefonon történő kapcsolattartás sokszor hasznos és gyors lehet

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása az Infotv 5. § (1) a) pontja alapján.

Fent megadott adatait addig kezelem, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja. Ezt megteheti a maczkonora91@gmail.com címre küldött levelében vagy az 1. pontban megadott postacímre küldött postai küldeményben. Az itt megadott adatait nem továbbítom és nem készítek adatbázist belőlük, az adatok csupán a kapcsolattartáshoz és az ügyfélkapcsolat kialakításához szükségesek. Adatai megadásával egyidejűleg lehetősége van személyes üzenetet is hagynia számomra, természetesen a személyes üzenet tartalmát is bizalmasan kezelem. Az online üzenetküldési felület használatához a Felhasználónak el kell fogadnia a jelen Tájékoztatót.

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás:

Az Ön által megadott személyes adatokhoz Maczkó Nóra és alkalmazottai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például a kapcsolatfelvételi oldalon beérkezett levelek megválaszolásával foglalkozó munkatársaink az ügykezelés érdekében megismerik az Ön személyes adatait.

Adatkezelő csak bírósági vagy más hatósági határozatban szereplő felszólítás ellenében, az Ön egyidejű tájékoztatása mellett adhatja át az Ön személyes adatait a határozatban megjelölt adatigénylőnek.

Adatbiztonsági intézkedések:

Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatait adatfeldolgozó székhelyén található szervereken tárolja. A személyes adatai tárolásához adatfeldolgozó szolgáltatását vesszük igénybe.

Adatfeldolgozó neve: Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC)

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

www.mailchimp.com/contact

Adatfeldolgozó az Ön által megadott személyes adatait automata rendszerén keresztül, saját szerverein tárolja, technikai hátteret biztosít és rögzíti az adatokat információs rendszer felhasználásával.

Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait megvédje többek  között  a jogosulatlan  hozzáférés  ellen  vagy  azok  jogosulatlan  megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt adatokhoz való hozzáférés jelszóval védett a belépéshez szükséges jelszót csak adatkezelő és alkalmazottai ismerhetik.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén–annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik–, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Amennyiben Ön oldalunkon harmadik személy adatait adja meg, úgy Ön képviselőként jár el. Amennyiben a harmadik személy az adatai megadását utólagosan (akár ráutaló magatartással) jóváhagyja, úgy megvalósul a jogszerű adatkezelés. Amennyiben ez a harmadik személy utólagosan nem hagyja jóvá adatai kezelését, úgy az adatkezeléssel szemben tiltakoznia kell adatkezelő előtt. Ebben az esetben haladéktalanul intézkedünk a nem jogszerűen kezelt adatok törléséről. Amennyiben azzal, hogy harmadik személy adatait adta meg oldalunkon, az érintettnek esetlegesen kart okoz, úgy ezért a kárért, ill. a harmadik személy személyiségi jogainak megsértéséért Ön lesz felelősségre vonható ezen harmadik személy vonatkozásában.

Oldalamon lehetősége van a személyes Facebook-oldalam megtekintésére is. Amennyiben a Facebook-jelre kattint oldalamon, úgy a rendszer automatikusan átirányítja Önt a Facebook hivatalos oldalára, ahol bejelentkezési adatai megadása után megtekintheti saját közösségi profilomat. A fent említett külső szolgáltató (Facebook) adatkezelésére az ezen szolgáltató által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 1. A sütik (cookie-k) alkalmazása

Oldalunkon sütiket (cookie-kat) használunk. A sütik olyan kódok, melyek a weboldalunkra történő látogatásakor automatikusan letöltődnek az Ön számítógépére. Fontos, hogy a sütik által tárolt információk semmilyen módon sem kapcsolhatók össze az Ön személyes adataival, azok alapján nem tudjuk Önt beazonosítani, ezek a sütik csupán analitikai és statisztikai információkat hordoznak számunkra.

Például:

 • Google Analytics cookie

Élettartam: 2 év

A felhasználók megkülönböztetését szolgálja.

 • Facebook pixel code

Élettartam: 180 nap

Aki a weboldalon járt, azt később a Facebookon releváns hirdetésekkel el tudjuk érni.

 • Google remarketing code

Élettartam: 560 nap

Aki a weboldalon járt, annak később releváns hirdetéseket tudunk a Google oldalain megjeleníteni.

A sütik szerepéről további információkat szerezhet például az alábbi oldalakon: www.nopara.org vagy www.youronlinechoices.com/hu .

A Google Chrome, Mozilla Firefox és Internet Explorer böngészőkhöz kapcsolódóan az alábbi linkeken találhatja meg a sütik kezelésére vonatkozó menüpontokat, ahol akár ki is kapcsolhatja őket:

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban a www.babatermeszetesen.hu-val. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön  az 1.  pontban megadott  elérhetőségeken  keresztül,  írásban  tájékoztatást kérhet  adatkezelőtől, hogy tájékoztassa:

–     milyen személyes adatait,

–     milyen jogalapon,

–     milyen adatkezelési cél miatt,

–     milyen forrásból,

–     mennyi ideig kezeli

–     adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban (akár elektronikus, akár postai címünkre küldött levélben) kérheti, hogy adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy telefonszámát). Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

7.3. A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken  keresztül, írásban (akár elektronikus, akár postai címünkre küldött levélben) kérheti adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését.

Amennyiben nincs az adat tárolására vonatkozó, kötelező jelleggel alkalmazandó jogszabályban foglalt  kötelezettség, akkor adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 25  napon  belül  teljesíti,  és  erről  az Ön  által  megadott  elérhetőségre küldött levélben értesíti.

7.4. A zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban (akár elektronikus, akár postai címünkre küldött levélben) kérheti, hogy a személyes adatait adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Ön hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ön számára nyitva áll a bírósági jogorvoslat lehetősége, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetősége.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban (akár elektronikus, akár postai címünkre küldött levélben) tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az adatkezelés kizárólag az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben adatkezelő bizonyítani tudja, hogy jogos érdeke elsőbbséget élvez a tiltakozással szemben, úgy ezzel a joggal az érintett nem tud élni.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt később bármilyen okból törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve a technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatok minden másodpéldányának, másolatának és a rájuk mutató hivatkozásoknak a törlését.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Amennyiben problémája merülne fel adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan, úgy kérjük, azt elsődlegesen Adatkezelő felé jelezze. Adatkezelő mindent megtesz a panaszok békés úton történő rendezése és a jogszerű adatkezelés helyreállítása érdekében.

 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatósághoz (1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat, ill. polgári pert kezdeményezhet adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).